2014-09-17

Solvalla Hästägarförening har tagitf bladet ur mun och riktar stark kritik mot ST, de ekonomiska och sportsliga förutsättningarna för landets hästägare. Läs brevet här.

2014-10-07

Det var ett osedvanligt tjusigt team som Amatörklubben ställde på benen mot Wolvega, Holland. Till skillnad mot f.g. år, då resultatet var allt annat än framgångsrikt kunde vi i år räkna in en snygg poängseger. Dock gick segern till våra värdar, men därbakom radade Team Solvalla upp sig.
Louise blev bäst med en andraplats och tätt bakom på en tredjeplats kom Johan Lasson, Malin 4:a, Lukas 6:a och Alf 9:a. Sammantaget en strong laginsatts och hur det går den 24 oktober, då vi har hemmamatch återstår att se.

September 2014

SHF´s brev till Hästägarna

Solvalla 2014-09-16                                                      
Hästägare, Hästägarföreningar, BAS-föreningar, Travsällskap, Tränare, ST samt övrigt berörda.

För kännedom och åtgärd


Om Mantrat "vi ska bli fler" ska ha en chans
 måste en pallplats innebära kostnadstäckning för oss Hästägare.


Vårt Hästägarbrev daterat 24 juni fick ett massivt stöd från landets Hästägare. Även uppfödare, tränare och andra hörde av sig i positiva ordalag. Nyligen sammanställda siffror visar att endast 1% av våra unghästar bär sina egna kostnader och då vi skall ha i åtanke att vi ägare står för stor del av prispengarna via våra insatser. Tittar vi överlag är det i princip lika illa med de äldre hästarna och det med en omsättning på över 14,5 miljarder.

ATG identifierade i våras sina kunder - Spelarna och Hästägarna. Vi är givetvis tacksamma att vi omnämns som en viktig aktör, men det räcker inte när ATG behandlar sina två kunder fullständigt olika. Spelarna får sin ersättning direkt, innan totonettot räknats fram. Vi, Hästägaren, den andra kunden, får vackert vänta tills alla andra (Spelarna, ATG, Kanal 75, ST, Banorna, Statskassan) tagit sitt. Att hästarna -som enligt ST ska stå i centrum- hamnar sist är lika ohållbart som bakvänt. Givetvis skall kunderna likställas och båda skall ha ersättning innan totonettot räknas fram. Idag är Hästägarna helt utelämnade till de satsningarna och avtal som ATG, Kanal 75 och ST´s administration bestämmer sig för. Vi får det (social)bidrag som blir över.

Vi Hästägare har fått nog av att alltför många lever gott på våra hästar som dessutom sysselsätter tusentals människor. Därmed gör vi, som utlovat, slag i saken och levererar en handlingsplan innehållande krav på snabba och nödvändiga förändringar. Tillmötesgås inte våra krav kommer vi att verka för åtgärder. Vårt förslag baseras helt på kvalitet. Vi frångår ATG´s och ST´s ledstjärna, omsättning och loppvolym, som endast gagnar spelbolaget, centralförbundets administration och statskassan. Vi förespråkar kvalitet på tävlandet som ger:

- Chans till kostnadstäckning för Hästägare (och uppfödare)
- Kostnadsbesparingar för Hästägarna och tydliga ekonomiska mål för hästägandet
- Bättre arbetsvillkor för våra aktiva, tränare, skötare m.fl.
- Bättre sport för såväl publik som spelare
- Möjlighet för banorna att utvecklas och moderniseras
- Miljöbesparingar helt i tiden
- Ett bättre hästliv - i linje med Travarhälsan

Vi vill även se stora centrala besparingar.

Förändringar

1) Saxningen av onsdagarna skall upphöra och Solvalla skall åter vara ensam arrangör av onsdags-tävlingarna fr.o.m. 1 januari 2015
Läs Lars G Dahlgrens (Ronden) blogg publicerad 11 september. Kommentarer överflödiga.

2) Navbanorna återfår sina fasta dagar fr.o.m. 1 januari 2015.
Sporten behöver kontinuitet och samtidigt ges regionerna betydelse för rekrytering och lönsamhet i all tävlingsplanering. Även spelare och aktiva behöver kontinuitet.

3) Olönsamma tävlingstillfällen görs lönsamma tillsammans med andra tävlingstillfällen / evenemang eller läggs ned. Påbörjas 1 januari 2015.

Ett tävlingstillfälle kostar i snitt ca 800.000 kr och av dagens 860 tävlingstillfällen är 230 olönsamma. Dessa står för 3% av sportens intäkter. De enda som tjänar pengar på dessa tävlingar är statskassan och ATG, sporten förblir i princip lottlös. Är det meningsfullt att vi tillhandahåller våra hästar (spelobjekten) för att arrangera tävlingar som endast genererar pengar till statskassan och ATG´s administration?

4) Loppen skall köras där hästarna finns. Tävlingsprogrammet skall utformas enligt nyligen framlagd rapport som tydligt visar var hästarna finns och hur återväxten ser ut. Verkställs från 1 januari 2015.

Svensk Travsport har länge hävdat att en av de största bovarna till Hästägarnas fördyrade kostnader är transporterna och vi instämmer till fullo. Till ett 3-åringslopp i Umåker mars 2014, reste unghästarna totalt 420 mil för att delta.

En ToR-resa med en av landets ledande transportörer kostar: Solvalla - Jägersro 7.616 kr ex moms, Solvalla - Dannero 5.866 kr ex moms. Vi löser problemet lika enkelt som genialt – Loppen körs där hästarna finns och sparar på såväl hästar som ägarnas kostnader, de aktiva och miljön. Ett Win-Win i kolossalformat.

5) Samordna propositionerna för hela landet och fastställ klasser med jämna intervaller. Här sparas både administrativa pengar och ger tränarna ett verktyg att bättre planera tävlandet. Verkställs 1 januari 2015.

Ett exempel är den 19 juni. På Dannero skrevs följande propositioner ut:

Svensk Travsports unghästserie 3-åringslopp Norrlands Elitserie: På aktuell bana finns 18 hästar i träning, födda 2011 - ingen anmäldes. Totalt anmäldes 7 hästar från andra banor.

Norrlands Grand Prix, 4-åringslopp för ston. 21 hästar födda 2010 finns i träning på Dannero och vi antar att 50% är ston. Sålunda hade 10-11 hästar möjlighet att starta på hemmabanan. Ingen anmäldes och utifrån anmäldes 5 hästar varav en ströks vid anmälan, 4 kom till start.

6) Nationalarenan med landets största hästbestånd, ska vara en riktig året-runt bana med sommartävlingar.Verkställs från och med halvårsskiftet 2015.

Ofta ser vi exempel på långresor för våra unghästar. Den 13 juni: Bollnäs stolopp för
3-åringar med max 20.000 kr intjänat. Hit anmäldes enbart från Solvalla 12 ston. En resa på 52 mil ToR. Solvalla, med otvivelaktigt störst unghästbestånd ska inte ha sommaruppehåll.

7) Arenasituationen. Landets travbanor lider av kraftigt eftersatt underhåll och brist på moderniseringar. Det gäller för såväl publik, aktiva som hästar. Avsätt och öronmärk, under en femårsperiod, 0,5% av spelomsättningen från varje tävlingstillfälle till arrangerande bana. Sjösätts första halvåret 2015.

För att kunna hjälpa till att lyfta en alltmer öde sport måste vi se till att publiken trivs i en tidsenlig miljö. Även de aktivas arbetssituation måste prioriteras. Arenans framtoning är ovärderlig ur rekryteringssynpunkt.

8) Tydliga mål för Hästägandet

Spelar inte sporten med öppna kort om realistiska förhållanden, kommer knappast nya hästägare att bli långvariga. Använd ledordet transparens och ge de viktigaste rekryterarna, Hästägarna, verktyget att förmedla positivt även om de ekonomiska förutsättningarna.

Är inte en rimlig miniminorm att 5% av 3-åringarna vid utgången av säsongen skall ha täckt sina egna driftkostnader (ca 400.000)?

9) En ordinarie Generalsekreterare skall tillsättas senast vid halvårsskiftet 2015.
Sporten behöver stabillitet, framtidstro och en kraftfull och trovärdig ledning.

10) Transparens från såväl ATG som ST gällande kostnader, samtliga avtal inom och utom landets gränser.

11) Prispengar. En proffstränad häst behöver springa in ca 220-240 tkr för att bära sina årliga kostnader. Snitthästen (varmblod) sprang 2013 in 57.000 kr. 2014 förväntas bli än sämre. Från 1 januari 2015 skall ett lägsta förstapris (breddlopp undantagna) införas, med tillhörande fast prisskala för respektive bana och tävlingsform.

Lägsta Prisnivå TKR        1:a     2:a     3:e    4:e    5:e   6:e
DD / V86                            80     48     32     20     16     12
V 75                                   100     60     40     25     20     15
V 64 / 65                            60     36     24     15     12       9En pallplats inom streckspelet skall innebära full månadstäckning för en proffstränad häst. Prisnivån i V64/65 DD stimulerar och ger samtliga banor chansen att anordna högkvalitativa lopp. En ordentlig bonus bör utgå vid Svensk Rekord oavsett lopptyp och bana.

Idag arrangeras lopp där inte ens vinnaren får det att gå ihop aktuell månad. Med ett förstapris på 15.000 kr försvinner 1.500-2.250 kr i provision, därtill kommer transport, utselnings- anmälningsavgift, boxhyra, traktamente m.m. Tävlingsomkostnaderna i fallet blir ca 4-5.000 kr och lägger vi på träningskostnaden räcker inte ens ett förstapris för en proffstränad häst. Kikar veterinären, tandläkaren eller massören förbi är det bara för samtliga med proffstränad häst att öppna plånboken och skjuta in pengar. Dock får alltid ATG´s administration och statskassan sin beskärda del. Är det rimligt?

Det enda incitamentet som gör att Svensk Travsports mantra "Vi ska bli fler" kan bli realitet är av ekonomisk natur. Dock bör första åtgärden bli att försöka behålla de som redan finns kvar, innan bågen spänns ytterligare. Vi vet att våra förslag är vägen ur krisen, då vi är hästägare och vet hur en hästägare fungerar och tänker. Vi vet var gränsen går mellan upplevelsevärdet kontra möjligheten till ekonomisk bärighet.

Finansiering

1) 230 olönsamma tävlingstillfällen görs om och / eller plockas bort. Prispengarna och arrangörskostnaderna fördelas på nya eller redan befintliga tävlingstillfällen / evenemang. Omfördelningen är som utomstående aningen svår att uppskatta, men frigjort kapital bör ligga i spannet 70-120 miljoner.

2) ATG skall åläggas ett besparingskrav på 5-7% årligen i tre år. Vid utgången av 2017 skall en total besparing på 20% vara uppnådd. Besparing ca 160 miljoner.

3) ST åläggs ett besparingskrav på lika, 5-7% i tre år. Efter tre år skall en 20% besparing vara uppnådd. Beräknad besparing ca 15 miljoner.

4) Travsporten betalar idag höga skatter. Ersättningen till HNS på 47 miljoner kronor årligen skall finansieras via dessa skatter och inte tas ut särskilt av sporten. Givetvis skall även utlandsspelet 2,5 miljarder ge tillbaka till sporten, beräkning ca 120-150 miljoner.

Markering och sanktioner

Som första åtgärd agerar vi, Solvalla Hästägarförening, på vår egen dag, The Owners Day. Reagerar inte ST på våra krav före den 1 november kommer vi att fortsätta verka för en anmälningsblockad mot V86-omgången den 12 november. Uteblir reaktionerna från centralt håll, sjösätter vi vår åtgärdsplan och riktar vi in oss mot spelets hjärta.

Tillsammans ska vi nu, en gång för alla, rätta till ett fullständigt havererat hästägarklimat och skapa framtidstro. Givetvis kräver det Ert fortsatta 100% stöd och att vi lägger lokala särintressen åt sidan. Vi agerar tillsammans för samtliga hästägare i hela landet. Alla ska vara med - stor som liten. Betänk att en utebliven start ofta är den bästa affären vi hästägare gör. Den insikten ger oss uthållighet och motivation att agera länge och kraftfullt. Tiden då administration och statskassa är de enda vinnarna måste få ett slut.

Vi vill dock redan här flagga för att vi kan komma att anklagas för att skada sporten. Det torde komma från personer och organisationer som idag lever gott på travet. Vi ber Er titta på de senaste årens siffror innan vi anklagas för att vara de som skadar sporten. Ingen, vi upprepar -INGEN- kan påstå att utvecklingen varit positiv för hästägare, uppfödare, publik och arenor - trots en svindlande omsättning på 14,5 miljarder.

Tack för att ni tog er tid att läsa. Hör gärna av er till oss via tele eller mail. solvallahf@gmail.com

Styrelsen i Solvalla Hästägarförening