Ordförande

Namn: Bertram Langemar

E-post: b.langemat@gmail.com

Telefon: 070-7170376


Vice Ordförande

Namn: Alf Nordemo
E-post: alf.n@nordemo.com
Telefon: 070-6210270

Kassör

Namn: Pernilla Danielsson
E-post: danielsson_pernilla@hotmail.com
Telefon: 070-8659615

Sekreterare

Namn: Nicole Mellberg
E-post: Nicole.mellberg@outlook.com
Telefon: 070-9113376

Ledamot

Namn: Jari Åkerfeldt
E-post: jari.akerfeldt@gmail.com
Telefon: 073-5526905

Ledamot

Namn: Lars Wennebring
E-post: fam.wennebring@gmail.com
Telefon: 073-9623139


Ledamot

Namn: Jens Ekstam 
E-post: jensekstam@gmail.com
Telefon: 076-7747670

Suppleant

Namn: Jesper von Krusenstierna
E-post: jespervonkrusenstierna@gmail.com
Telefon: 070-6277446

Suppleant

Namn: Kjell Brandt
E-post: kjellbrandt54@gmail.com
Telefon: 070-8182959

Ordföranden genom åren:

1958-1964 Ingemar Åhl
1965-1966 Bertil Andersson
1967-1977 Åke Karlsson
1978-1983 Claes-Göran Wallenius
1984-1987 Björn Sjöström
1988-1992 Björn Fällström
1993-1996 Lars Adler
1997-1998 Hans Hammarström
1999-2004 Jan Oscarsson
2005- 2018 Mats Falk
2019-2021 Lukas Svedin
2022-  Bertram Langemar

Vill du vara med och engagera dig i Solvalla Amatörklubb så är du mer än välkommen. Vi liksom många andra föreningar är starkt beroende av krafter för att förbättra och driva vår verksamhet. Tveka inte att kontakta styrelsen eller valberedningen om du kan tänka dig att göra en insatts. Och tänk på att frågan alltid är fri och inte förknippad med något åtagande. Så knacka gärna på vid tillfälle.

Övriga uppdrag innehas av

Revisorer:

Torbjörn Boije

Roland Jidling

E-post: roland.jidling@telia.com

Mobil: 070-812 91 41
 

Revisorssuppleanter:


 

Valberedning
Louise Medelberg, Rolf Sjöström, Mats Holmstedt.

Våra systerföreningar

Solvalla Hästägarförening