Ordförande

Namn: Bertram Langemar
E-post: b.langemar@gmail.com
Telefon: 070-717 03 76

Vice Ordförande

Namn: Alf Nordemo
E-postalf.n@nordemo.com
Telefon: 070-621 02 70

Kassör

Namn: Pernilla Danielsson
E-post: danielsson_pernilla@hotmail.com
Telefon: 070-865 96 15

Sekreterare

Namn: Nicole Melberg
E-post: Nicole.melberg@outlook.com
Telefon: 070-911 33 76

Ledamot/Sekreterare

Namn: Lars Wennebring
E-post: fam.wennebring@gmail.com
Telefon: 073-962 31 39

Ledamot

Namn: Jens Ekstam
E-post: jensekstam@gmail.com
Telefon: 076-774 76 70

Suppleant

Namn: Jesper von Krusenstierna
E-post: jespervonkrusenstierna@gmail.com
Telefon: 070-627 74 46

Suppleant

Namn: Kjell Brandt
E-post: kjellbrandt54@gmail.com
Telefon: 070-818 29 59

Övriga uppdrag innehas av:

Revisorer
Torbjörn Boije
Roland Jidling
E-post: roland.jidling@telia.com
Mobil: 076-11 22 333

Valberedning
Louise Medelberg
Rolf Sjöström
Mats Holmstedt

Ordföranden genom åren:

1958-1964 Ingemar Åhl
1965-1966 Bertil Andersson
1967-1977 Åke Karlsson
1978-1983 Claes-Göran Wallenius
1984-1987 Björn Sjöström
1988-1992 Björn Fällström
1993-1996 Lars Adler
1997-1998 Hans Hammarström
1999-2004 Jan Oscarsson
2005- 2018 Mats Falk
2019-2021 Lukas Svedin
2022-  Bertram Langemar

Vill du vara med och engagera dig i Solvalla Amatörklubb? Du är mer än välkommen! Vi liksom många andra föreningar är starkt beroende av krafter för att förbättra och driva vår verksamhet. Tveka inte att kontakta styrelsen eller valberedningen om du kan tänka dig att göra en insats. Tänk på att frågan alltid är fri och ej förknippad med något åtagande. Så knacka gärna på vid tillfälle.