Ordförande

Namn: Jari Åkerfeldt
E-post: jari.akerfeldt@gmail.com
Telefon: 073-552 69 05

Vice Ordförande

Namn: Alf Nordemo
E-postalf.n@nordemo.com
Telefon: 070-621 02 70

Kassör

Namn: Claes Norman 
E-post: claes@autosenseinvest.se
Telefon: 070-466 91 50

Sekreterare

Namn: 
E-post: 
Telefon: 

Ledamot

Namn: Sune Hansen 
E-post: sunehansen@yahoo.com
Telefon: 070-585 25 35

Ledamot

Namn: Patrick Hedqvist
E-post: patrick_hedqvist@hotmail.com
Telefon: 070-320 35 23

Ledamot

Namn: Jesper von Krusenstierna
E-post: jespervonkrusenstierna@gmail.com
Telefon: 070-627 74 46

Ledamot

Namn: Anita Ekström 
E-post: anita_ekstrom@hotmail.com
Telefon: 070-457 14 77

Suppleant

Namn: Johan Lasson
E-post: lassonjohan@gmail.com
Telefon: 070-899 79 76

Suppleant

Namn: Christer Otterström
E-post: christer@victoryracing.se
Telefon: 070-602 33 00

Övriga uppdrag innehas av:

Revisorer
Torbjörn Boije
Roland Jidling
E-post: roland.jidling@telia.com
Mobil: 076-11 22 333

Valberedning
Louise Medelberg
Rolf Sjöström
Mats Holmstedt

Ordföranden genom åren:

1958-1964 Ingemar Åhl
1965-1966 Bertil Andersson
1967-1977 Åke Karlsson
1978-1983 Claes-Göran Wallenius
1984-1987 Björn Sjöström
1988-1992 Björn Fällström
1993-1996 Lars Adler
1997-1998 Hans Hammarström
1999-2004 Jan Oscarsson
2005- 2018 Mats Falk
2019-2021 Lukas Svedin
2022-2023 Bertram Langemar
2023- Jari Åkerfeldt

Vill du vara med och engagera dig i Solvalla Amatörklubb? Du är mer än välkommen! Vi liksom många andra föreningar är starkt beroende av krafter för att förbättra och driva vår verksamhet. Tveka inte att kontakta styrelsen eller valberedningen om du kan tänka dig att göra en insats. Tänk på att frågan alltid är fri och ej förknippad med något åtagande. Så knacka gärna på vid tillfälle.