Klubbens återkommande möten

Årsmöte

Årsmöte hålls senast den sista april, allt enligt våra stadgar.

Normalt håller vi till på Solvalla. Vi har varit i såväl kongressen, festvåningen som arkaden. Allt beroende på tillgång och hur många vi uppskattas bli.

Kallelse går ut i enlighet med stadgarna, senast 14 dagar innan årsmötet hålls. Där meddelas tid och plats.

Vi tar mer än gärna emot motioner enligt föreningssed. Se bara till att vi har dem tillhanda i god tid före årsmötet, se stadgarna.

I samband med årsmötet serveras alltid något ätbart.

Alla medlemmar är välkomna.

Vår- & Höstmöte

Vårmötet brukar vi hålla i samband med vårutflykten. Normalt i maj-juni, precis när Sverige är som vackrats. Själva mötet brukar ha lite lättare framtoning, då det ligger relativt nära det mer strikta årsmötet.

Likaså här ser vi till att det alltid serveras något ät- och drickbart, kanske även det av lite lättare karraktär, allt beroende var vi befinner oss.

Höstmötet ligger, i kontrast till vårmötet, under den kanske kärvaste tiden på året, november-december. Då ser vi till att mötet hålls i varma sköna lokaler, oftast på Solvalla. Här brukar vi satsa lite mer på maten och har de senaste åren tagit del av Solvallas Julbord i samband med onsdagstävlingar. En genuin afton, där vi förenar nytta med nöje för oss travälskare.

Alla medlemmar är välkomna.