2014-12-16

Torsdagen den 11 december inträffade ett historiskt möte i Blå Stugan på Solvalla. Representanter för Amatörklubbens styrelse och B-tränarna styrelse träffades för att dra upp riktlinjerna för den kommande sammanslagningen. Det betyder bl.a. att tre styrelsemedlemmar från B-tränarföreningens styrelse blir adjungerande i Amatörklubbens styrelse fram till årsmötet 2015, då ny styrelse väljs.
Det betyder även att medlemmar i B-tränarföreningen ska betala in medlemsavgiften för 2015 till Amatörklubbens plusgiro 59 14 13 - 0. Glöm inte att skriva namn, adress, mobil och emailadress på inbetalningen.
Vi kommer att löpande lägga ut mer information. Inom kort kommer nästa års träningslopp under fliken B-tränarna. Vi hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till ett spännande 2015.