B-tränarföreningens historia

Solvalla B-tränarförening (SBTF) bildades 1978 och till föreningens första ordförande valdes Bo Björkqvist.

Redan från det första verksamhetsåret har vidareutbildning varit en av föreningens huvuduppgifter. B-tränarna har under åren fått lära sig bl annat utfodring, hovslageri, skadelära, träningsfysiologi, travreglemente, och löpkörning. Vid ett allmänt möte 1983 framfördes önskemål om att få kunna köra träningslopp kvällstid. Detta kom till stånd genom att träning i löpkörning påbörjades hösten 1984. För närvarande genomförs träningslopp under cirka 15 måndagar/tisdagar per höst- vårsäsong. Målsättningen med denna utbildning är att lära mer eller mindre orutinerade hästar och kuskar att uppträda under tävlingslika förhållanden. Loppen körs med olika idealfarter för de skall passa hela skalan av hästar och vid den efterföljande genomgången kan deltagarna följa hästens och det egna agerandet i videospelning. Träningsloppen har givit bra resultat och är mycket uppskattade.

Under 1980-81 togs frågan om bildande av ett riksförbund upp och 1983 samlades representanter för Bergsåker, Jägersro, Solvalla och Åby på Solvalla och startade B-Tränarnas Riksförbund interimistiskt. Solvalla BTF anslöts till BTR efter beslut på höstmötet 1983. BTR har till uppgift att bevaka B-tränarnas intressen på riksplanet inom alla de områden som är väsentliga för B-tränarnas utövande av travsporten.
Ordförandeposten har besatts av:

1978 Bo Björkqvist
1980-81 Georg Rydh
1982-83 Lars Nilsson
1984-08 Karl-Olof Jerhamre
2009-10 Lars-Göran Lövgren
2011-14 Jörgen Karlsson

Som sekreterare har föreningen haft:                              
1978-79 Leif Siller
1980 Hans Erik Lundmark
1981-04 Jonny Jilderin
2005-09 Ingela Bergström
2010-11 Susanne Kriström

Det första verksamhetsåret (1978) hade föreningen 56 medlemmar och genom en stadig årlig ökning har medlemsutvecklingen varit:

1983 80 st
1988 178 st
1993 281 st
1998 382 st
2000 452 st